Köpvillkor

Allmänt

SANE erbjuder dig som kund coaching online anpassat för just dig. Din tränare tar fram personligt utformade kost- och träningsprogram, som du får du tillgång till på dina sidor på sane.se. sane.se fungerar lika bra i din dator som i din smartphone.

Tjänsten drivs av Just Sane AB, hädanefter kallat SANE. Dessa villkor görs mellan SANE och dess kunder. Svensk lag är tillämpad på alla avtal mellan SANE och dess kunder.

Ångerrätt

Som konsument har du fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Du har rätt att inom 14 dagar från och med att din träning har startat, att ändra eller ångra ditt köp. Detta gör du lättast genom att kontakta din tränare. Avdrag kommer att göras för redan utfört arbete. Kost- och träningsschema kostar 995kr/styck(dvs 1990kr) och är inte returbara, när dom väl är utskickade.

Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se Ångerblankett).

Upphovsrätt

Allt material, program, text, sajtlayout och bilder du får tillgång till på vår sajt har vi laglig upphovsrätt till. Det är alltså ett lagbrott att kopiera material och lägga ut det på sociala medier eller på annat sätt dela med dig till någon annan, detta gäller även om den person du delar materialet också är eller har varit kund till oss.

Betalning och säkerhet

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder stripe kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard och American Express. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

Alla priser för tjänsterna är inklusive moms.

SANE lagrar ingen känslig information som kontokortsnummer, personnummer eller liknande.

Personlig information

SANE skyddar dina personliga uppgifter. Genom att köpa en tjänst av SANE accepterar du att vi använder din personliga information för att slutföra alla våra åtaganden gentemot dig som kund. Enligt svensk lag har du rätt att när som helst veta vilken personlig information vi har lagrat om dig. Våra kunder har rätt att när som helst be oss ändra eller ta bort deras personliga information.

Skador

Innan du köper och påbörjar ett kost- och träningsschema, konsultera din läkare. All träning sker på egen risk. Som kund har du skyldighet att informera din tränare om sådant som kan komma att påverka din träning och/eller kostrådgivning. Till detta räknas både nuvarande och tidigare sjukdomar samt skador.

Samtliga tränare på SANE är licensierade personliga tränare. De kost- och träningsprogram som din tränare skickar till dig ska användas som vägledning i din träning. Det är viktigt att du enbart tränar när du är frisk då träning under sjukdom i regel förlänger sjukdomsförloppet och kan vara farligt. Avbryt omedelbart ett träningspass om du känner yrsel, illamående och/eller smärta. Informera din tränare om detta samt konsultera din läkare.

Om vi inte kan leverera som planerat

Om din tränare eller kostrådgivare blir sjuk eller av annat skäl måste vara frånvarande högst en vecka och inte kan leverera vad vi lovat, kommer du att få kompensation i form av extra abonnemangstid motsvarande den tid som tränaren är frånvarande. Eventuellt utebliven feedback kan inte återkrävas i efterhand. Om frånvaron blir längre än en vecka, exempelvis vid semestrar, kommer vi att tillhandahålla en vikarie. Vikarien är alltid en av våra ordinarie medarbetare och har därför fullgod kompetens. Vår sajt är normalt tillgänglig dygnet runt, men avbrott kan förekomma vid uppdateringar av systemet eller på grund av tekniska fel, avbrott kortare än 24 timmar berättigar inte till kompensation, längre avbrott kompenserar vi med att lägga till motsvarande abonnemangstid. Vid avbrott i eller försämring av tjänsten får du inte någon ekonomisk kompensation utöver erlagd avgift för innevarande eller kommande abonnemangsperiod, alternativt tillägg av abonnemangstid motsvarande avbrottet.

Övrigt

SANE kost och träningsrådgivning passar inte dig som:

- Genomgår rehabilitering

- Har psykiska diagnoser så som anorexi, bulimi eller liknande

- Egentligen behöver sjukgymnastik för ortopediska problem

- Vill ha en quickfix

- Har gjort en Gastric bypass eller Gastric Sleeve operation

Dina personuppgifter

SANE har ett register med ditt namn, epost, adress, formulärdata, köp samt uppgifter baserad på användning av våra tjänster.

Uppgifterna används av SANE för information och för utförandet av vår tjänst samt för marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga som grund för att SANE ska kunna ge dig den bästa möjliga tjänst vi kan erbjuda och information om erbjudanden som kan vara intressanta för just dig.

SANEs kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, epost eller sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till SANEs samarbetspartner om det medför något mervärde för användaren. Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter i de fall då det krävs för att följa gällande lagar och regler.

Alla användare kan när som helst begära ut de uppgifter som finns sparade på sin användare och begära att dessa tas bort. Observera att vi kan på grund av rådande bokföringsregler inte helt kan ta bort data rörande köp. Men all data som vi enligt lag kan ta bort kommer raderas på användarens begäran.

Personuppgifter sparas endast under den tid vi har behov av dessa för att kunna tillgodose användarens tillgång till vår tjänst. Genom använda av tjänsten samtycker användaren till att vi lagrar dennes uppgifter. Uppgifter nödvändiga för att tillgodose användaren behov kommer sparas till dess att användaren säger upp tjänsten genom att maila info@sane.se användaren är då medveten om att när väl detta är gjort finns det inga möjligheter för oss att återställa raderad information.

Hantering av personuppgifter

Om du har gjort ett köp via vår tjänst kommer vi spara uppgifter så som namn, epost för att säkerställa att du har fortsatt tillgång till de produkter och tjänster du har rätt till även efter avslutad period.

Adressen kommer sparas så länge användaren önskar för att underlätta köp och leverans av produkter.

Kost- och träningsschema, diagram, samt konversationsdata kommer sparas så länge kunden önskar.

Formulärdata kommer raderas efter utförd period och kommer begäras in på nytt när en ny period påbörjas.

Övrig eventuell data som uppkommer vid användning av tjänsten kommer raderas så fort denna har uppfyllt sitt syfte.

Har du några frågor eller funderingar rörande vår datahantering, vill radera eller se den data vi har sparat på dig så finns vi alltid tillgängliga på info@sane.se

SANE förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering.


In it to win it